NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 08/03/2016

 

Công bố thông tin bất thường 24 giờ (18/02/2016)

Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do xác định và thực hiện sai thuế suất GTGT đầu ra khi bán chỉ cước nhập khẩu phục vụ đánh bắt thủy hải sản.

Người viết : admin Ngày : 18/02/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 Năm 2015 (15/01/2016)

Quý 4 năm 2015, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cô phần Dệt lưới Sài Gòn như sau:

- Doanh thu: 42.512.500.625 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 4.560.573.642 đồng.

Người viết : admin Ngày : 15/01/2016

 
Người viết : admin Ngày : 15/01/2016

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (08/01/2016)

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15.3.2016

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP.HCM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25.01.2016

Người viết : admin Ngày : 08/01/2016

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3 năm 2015 (13/10/2015)

Quý 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được:

Doanh thu: 42.901.088.983 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.165.545.966 đồng, tăng 40,92% so với cùng kỳ năm trước.

Người viết : admin Ngày : 13/10/2015

 

Thay đổi nhân sự ban kiểm soát (31/08/2015)

Từ ngày 01/9/2015, Bà Phạm Thị Cúc đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thay cho Ông Nguyễn Văn Khai theo quy định của pháp luật ( Điều 163 - Chương 5 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

Người viết : admin Ngày : 31/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 31/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2015

 
Người viết : admin Ngày : 20/07/2015