NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 19/07/2018

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2018

 
Người viết : admin Ngày : 24/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 22/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 14/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 12/03/2018

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2018

 
Người viết : admin Ngày : 20/01/2018

 

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (19/01/2018)

Kết quả sản xuất - kinh doanh trong quý 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đạt được như sau:

Doanh thu: 42.176.843.371 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2.951.689.106 đồng

Người viết : admin Ngày : 19/01/2018

 
Người viết : admin Ngày : 02/01/2018


Các tin khác :